Følg oss på

 
foll litenTo-åringen har utviklet sin lek til å bli mer målrettet og bevisst. I to års alderen tar funksjonsleken sin plass og barnet imiterer andre barn og voksne i større grad enn før. Barnet trenger voksne som er med å bygge togbane, leker i dukkekroken og kler på dukka. De trenger også at omgivelsene forstår denne nye leken og gir den plass og rom til å utvikle seg. To-åringen «later som om»
bamsen spiser, de serverer kaffe og snakker i telefonen. De vil ofte klare ting selv og ønsker å være mer selvstendige. To åringen ønsker å løsrive seg fra voksne og trenger andre typer utfordringer enn ett åringen har behov for. Barnet forstår mer av samspillet mellom mennesker og kan se seg selv i et samspill med andre i mye større grad enn før. To-åringen trenger også omsorg, trygghet og nærhet, men søker nye utfordringer i større grad og er ikke så avhengige av voksne som før.
 
Føllene skal oppleve og erfare barnehagens hverdagsliv ut fra en to-årings ståsted og med barn og voksne rundt seg som forstår den type lek og læring som er viktig for denne aldersgruppen. Føllene skal ha lillekjøkkenet som sin faste base på formiddagen og ettermiddagen. I «kjernetiden» skal barna oppleve og utforske alt det som kan gjøres av aktiviteter på alle rommene i barnehagen. De skal ut på tur med egen sekk og utfordre seg selv med kroppen og utforske naturen som finnes i nærmiljøet.
 
Toåringen trenger voksne som vil vise dem veien til nye utfordringer og nye erfaringer som gir dem mestringsfølelse og glede over å klare selv.
Ved å dele ettåringene og toåringene på to ulike avdelinger vil det være lettere pedagogisk sett å sette seg mål for hva læringen skal inneholde. Det er viktig for oss å møte hvert enkelt barns utvikling og se potensialet for læring der de er. Barna er på samme trinn i utviklingen og har noe av de samme behovene for trygghet, nærhet, omsorg, lek og læring.
 
 
De som jobber på Føllene er:
 

Pedagogisk leder Eilen Lied Steiro (50%)
Pedagogisk leder Sofie Ladving (50%)
Pedagogisk medarbeider Maiken Stavn
Pedagogisk medarbeider Karianne Løvlie
Pedagogisk medarbeider Steven Schmidt