Følg oss på

 
 
forside 320x320
Her kan du lese årsplanen for barnehageåret 2017 - 2018. 
 
Barnehagen drives etter lov om barnehager. Årsplanen skal gi informasjon om de overordnede målene i «Barnehageloven» og «Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver», og våre arbeidsmåter knyttet til målene for inneværende barnehageår. Årsplanen skal være et arbeidsredskap for barnehagens personale, et utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å påvirke innholdet i barnehagen, grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen, og informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, kommune, barnehagens samarbeidspartnere og andre interesserte.
Årsplanen er godkjent av barnehagens Samarbeidsutvalg.
 
 
 
 
forklaring digital