fbpx
Følg oss på

 
 
Administrasjonen i Ødegården barnehage består av:

Styrer  - Cecilie
Administrativ leder - Ellen
Kjøkken og renhold  - Louise
 
 
Lederteam.
I dagens moderne barnehagehverdag blir det fler og fler styreroppgaver som ikke er relatert til barn og foreldre, men rent administrative oppgaver i bedriften. I vår barnehage tar vi dette på alvor. Vår styrer Cecilie er dedikert arbeidet med barna og pedagogikken, samt kommunikasjon med foreldrene. Ellen som også er medeier, tar seg av de øvrige oppgavene, slik at Cecilie kan konsentrere seg om det som er viktig i barnehagen, nemlig BARNA. Cecilie og Ellen er det vi kaller et lederteam!
I tillegg har vi erfarne pedagoger som også støtter lederteamet når det trengs. I vår barnehage er vi opptatt av at alle skal bli hørt. I Ødegården barnehage er vi opptatt av medbestemmelse, og vi har erfarne pedagoger som også støtter lederteamet når det trengs.
Det er viktig å få med at døren til Cecilie og Ellen ALLTID er åpen. Og dere som foreldre er velkomne til en prat og kaffe når det måtte være.
 
Louise er ansatt som på kjøkkenet i 60% stilling. Hun har også 40% stilling i forhold til ansvar for renholdet i barnehagen.
 
I tillegg til dette jobber Ole-Christian som vaktmester og altmuligmann for barnehagen. Det være seg en PC eller vask som ikke virker, snø som skal brøytes og måkes eller mat som skal kjøpes inn. Ole-Christian fikser. 
Som tidligere datatekniker og webutvikler er det også Ole-Christian som har laget og har ansvar for barnehagens hjemmesider. (I tillegg har han traktor, som gir en høy stjerne blant barna i barnehagen...:-)