fbpx
Følg oss påfosidebilde 1Vi har lenge jobbet med å få til en god plan for mat og matlaging i barnehagen. Vi har både prøvd og feilet, men føler nå vi er kommet et steg videre i forhold til dette.
Vårt mål med maten i barnehagen, er at den skal være sunn og kunne lages både ute og inne. Vi har stått ovenfor noen utfordringer i forhold til hensyn som må tas, og at det skal være praktisk å gjennomføre. Vårt hovedmål har vært at foreldrebetalingen ikke skal øke, selv om vi legger mer i både omfang og kvalitet. Et annet mål har også vært å involvere barna mer i matlagingen. Vår erfaring er at barn er nysgjerrige på det de skal spise – og at lysten til å smake på mat øker jo mer de vet om maten. Dette kan også være med på å videreutvikle barnas begrepsforståelse i forhold til mat og råvarer.
 
Det å være med i matlagingen gir verdifull følelse av deltagelse og mestring. Og det gir matglede.
 
matlaging uteVåre hovedutfordringer:
• En del barn har allergier og intoleranse for enkelte produkter.
• Maten skal være sunn og inneholde godt med næringsstoffer.
• Maten skal smake godt og barna må like den.
• Prisen på råvarene må være innenfor budsjett. Foreldrebetaling skal være fast.
• Antall måltider og mengde.
 
En av våre største utfordringer er matallergi og matintoleranse. I hovedsak gjelder dette egg, melk og hveteprodukter. Men det dreier seg også om nøtter, svinekjøtt, soya og lignende. Ingredienser som brukes i veldig mange matretter. Vi har jobbet med å finne retter som i størst mulig grad gjør at vi ikke trenger å benytte disse ingrediensene. Dels fordi de kan være svært farlige for enkelte med kraftig allergi, men også fordi vi ønsker at de som har allergi ikke skal føle at de er annerledes, eller må ha annen mat enn de som ikke har allergier. Er man kreativ, finnes det ofte erstatninger for de overnevnte produktene.
 
For å kunne ha varmmat, enten uten allergener, eller med erstatning for disse, har vi funnet ut at vi må lage maten fra bunnen av. Dette gjør at vi kan velge ingredienser og i tilfeller, sette sammen rettene på vår egen måte. Dette er i de fleste tilfeller, litt mer tidkrevende. Men det gir også renere mat!
 
gronnsakerSlik ser den daglig matserveringen i barnehagen ut:
• Frokost: Barna har med seg sin egen frokost og får drikke (melk).
• Lunch: Varmmåltid.
• 2-maten: Frukt og knekkebrød med pålegg. Ingen begrensninger på antall.
 
Varmmat
For å løse utfordringen i forhold til å lage all mat basert på råvarer har vi ansatt vår egen kokk, Louise. I tillegg er det jevnlig ansatte som har med seg en liten gruppe barn som hjelper Louise med matlagningen.
 
Valg av ingredienser og matretter
Vi har, som tidligere skrevet, valgt ut retter hvor vi i størst grad, prøver å ta hensyn til de som har allergi og intoleranse. Vi har tilnærmet ingen ferdige produkter og lager for eksempel våre egne fiskekaker.
Salt får nesten alle av oss for mye av. I barnehagen er salt, i stor grad, erstattet av krydder/ krydderurter (Ikke saltholdige krydderblandinger). Dette gir også gode og spennende smaker.
 
Innkjøp av råvarer 
Vi prøver i størst utstrekning å benytte ferske råvarer, som også henger litt sammen med sesongen varer. Det er gjort undersøkelser som viser at frosne grønnsaker, i vinterhalvåret, ofte er vel så næringsrike som ferske. Vi benytter frosne grønnsaker der vi mener dette er en fullgod erstatning for ferske. Dette er ikke alltid billigere, men reduserer svinn og gjør logistikken litt enklere.
 
Våre ambisjoner og mål
Vi har siden vi startet opp barnehagen hatt som mål å være den beste og flotteste barnehagen i Hurum, og jobber kontinuerlig med å forbedre både rutiner og kvalitet. Per i dag mener vi, basert på kvalitet og pris, at vi har det beste og mest omfattende tilbudet av matservering av barnehagene i Hurum kommune.