fbpx
Følg oss på

 
 
Her kan du lese årsplanen for barnehageåret 2020-2021. aarsplan2020 21
 
Barnehagen drives etter lov om barnehager. Årsplanen skal gi informasjon om de overordnede målene i «Barnehageloven» og «Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver», og våre arbeidsmåter knyttet til målene for inneværende barnehageår. Årsplanen skal være et arbeidsredskap for barnehagens personale, et utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å påvirke innholdet i barnehagen, grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen, og informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, kommune, barnehagens samarbeidspartnere og andre interesserte.
 
Vi legger mye arbeid i å gjøre årsplanen både aktuell, lettlest og funksjonell. Derfor er den utformet som en kalender. Den trykkes og leveres ut til alle foresatte. For alle som ønsker en trykt kopi, kontakt barnehagen. 
Årsplanen er godkjent av barnehagens Samarbeidsutvalg.