fbpx
Følg oss på

 
 
Foreldrerådet:
I barnehagen består av alle foresatte/ foreldre til barna i barnehagen. Foreldrerådet velger Foreldrerådets arbeidsutvalg(FAU).
 
Foreldrerådets arbeidsutvalg(FAU):

Vi har et FAU som består av 6 representanter, valgt blant foresatte og 1 representant fra de ansatte i barnehagen. Hvis noen foreldre opplever noe de ikke syntes er greit, har spørsmål eller gode forslag, kan de ta det opp i FAU som legger saken frem for Samarbeidsutvalget(SU). FAU-representanter for Ødegården barnehage finner du ved å logge inn på Foreldreportalen - Vigilo.


Samarbeidsutvalg(SU):

Vi har et SU som består av 2 representanter fra FAU og 3 representanter fra barnehagen. Representantene i Samarbeidsutvalget skal være med og styrke samarbeidet mellom hjem og barnehage.