fbpx
Følg oss på

 

Alle er flinke til noe!
klokskapene


Våre verdier bygger på at alle er flinke til noe. Barna skal trives, være glade og være med i et fellesskap.
Mangfold og mestring er viktig i vår barnehage. Barn kan så mye. Det er det vi skal ta utgangspunkt i når vi legger planer. Barna får inntrykk slik at fantasi, undring og nysgjerrighet stimuleres og barna blir i stand til å gi personlige og mangfoldige uttrykk. Barna stimuleres til å komme med nye og gode ideer og løsninger. Barna skal oppleve å bli hørt og bekreftet, og bli i stand til å gjøre egne valg.
God omsorg har som mål å hjelpe barna til selv å kunne. Vi tror ikke at det finnes bare en teori eller bare en metodikk som er dekkende for barns utvikling og læring.
Vi trekker inn fra flere pedagogiske retninger, det som best underbygger våre mål og verdier.
Når et barn får vise og bruke sine sterke sider, vil det oppleve stolthet og utvikle selvtillit. Dermed blir de også mer åpent for ny læring.
Vi har innredet barnehagen med temarom og har uteområder som innbyr til allsidige utfordringer, slik at alle får jobbe med det de liker og føler at de mestrer. En er god til å legge puslespill, en annen er super til å klatre, mens andre igjen er flinke til å finne på rim eller bygge med lego. Dette er satt i en sammenheng som kalles “Mange Intelligenser” eller klokskapene. Det er en anerkjennelse av mangfoldet, hvor hvert barn blir sett.


Her er de 8 klokskapene:
 
Naturklok:
Barn som er naturkloke liker å ordne og sortere verden rundt seg etter størrelse og form, finne mønster og sammenhenger. De liker dyr og planter.
Kroppsklok:
Barn som er kroppskloke liker å bevege seg, løpe, bygge, bruke kroppen aktivt. De er glad i teater, danse, håndarbeid og sløyd.
Billedklok:
Barn som er billedkloke liker å tegne, male og bygge. De liker å dagdrømme, se på bilder, å bruke fantasien, de liker gåter og de er glad i farger.
Vi-klok (Menneskeklok):
Barn som er vi-kloke er glad i å være sammen med andre. De liker godt å snakke med folk og er flinke til å forstå andre. De har medfølelse og er gode til å forhandle.
Tallklok:
Barn som er tallkloke liker å undre seg over ting, undersøke og stille spørsmål. De liker å regne, eksperimentere, lage oppgaver og finne ut av hva som hører sammen.
Jeg-klok(Selvklok):
Barn som er jeg-kloke liker å sette seg mål, drømme, planlegge og fordype seg. De liker godt å arbeide alene og tenke igjennom ting og de følger sine egne tanker.
Musikklok:
Barn som er musikkloke liker å synge, plystre, tromme med hender og føtter, spille på instrument og lytte til musikk. De er flinke til å oppfatte lyder, rytmer og melodier. Musikk gir de en god følelse.
Ordklok:
Barn som er ordkloke liker godt å snakke, lese, skrive, fortelle, høre historier, leke med ord og diskutere. De er flinke til å huske navn, steder og alminnelige ting.
 
Howard Gardner