fbpx
Følg oss på

 
Fra 1. august 2017 får barnehagene en ny rammeplan og forholde seg til. Denne tydliggjør ansvar i fohold til barnehagene, og er gjort lettere å forstå for foreldrene. 
 
Les om den nye rammeplanen her: