fbpx
Følg oss på

 
 
progresjonsplan
Aktivitetene i barnehagen skal bidra til progresjon for barna. Barna skal oppleve at hvert barnehageår innebærer nye opplevelser og erfaringer, samtidig som noe gjentar seg.
Barnehagen skal gi barna opplevelser somskaper mestring, tilpasset deres alder, modenhet og individuelle utvikling.
Vi har delt progresjonsplanen opp i to aldersgrupper. Alle småbarnsavdelingene jobber med samme mål, men på ulikt nivå etter barnas ulike alder. Alle storbarnsavdelingene gjør det samme. Arbeidet vårt vil, så langt det er mulig, tilpasses det enkelte barn. Progresjonen skal følge barnet!
Progresjonsplanen er laget med utgangspunkt i Rammeplanen for barnehagen 2017. Den enkelte avdeling utarbeider sine planer med utgangspunkt i Rammeplanen og progresjonsplanen. Sammen vil disse gi en god beskrivelse av hva barnehagen gir barna av innhold, utfordringer og opplevelser.